Kalendarium

Kantor tu jest

Wojciech Kiwer

Kantor tu jest

Co: Prawykonanie
Gdzie: Kraków, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Kiedy: 8 grudnia 2020, 20:00

Piotr Peszat, elektronika
Agnieszka Jakimiak, tekst

Radosław Krzyżowski, głos

Zamówienie: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie