Kalendarium

Mi-repris

Paweł Hendrich, Cezary Duchnowski, Marcin Rupociński

Mi-repris

Co: Prawykonanie
Gdzie: Warszawa, Nowy Teatr
Kiedy: 11 listopada 2019, 19:00

Ewa Liebchen, flet
Rafał Jędrzejewski, flet
Ewa Paciorek, waltornia
Tomasz Bińkowski, waltornia
Krzysztof Bąkowski, skrzypce
Aleksandra Kupczyk, skrzypce
Magdalena Bojanowicz, wiolonczela
Andrzej Bauer, wiolonczela
Paweł Hendrich, komputer 1
Cezary Duchnowski, komputer 2
Marcin Rupociński, komputer 3

Zamówienie: Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego