Kalendarium

3101Offenbarungen und Eingebungen

Ewa Fabiańska-Jelińska

Offenbarungen und Eingebungen

Co: Prawykonanie
Gdzie: Poznań, Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Kiedy: 17 lutego 2013

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus / Polish Radio Chamber Orchestra Amadeus 
Agnieszka Duczmal, dyrygent / conductor

Zamówienie: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA