Kalendarium

26889Particulae Lucis

Andrzej Karałow

Particulae Lucis

Co: Prawykonanie
Gdzie: Kraków, online https://www.youtube.com/user/FilharmoniaKrakow
Kiedy: 29 listopada 2020, 18:00

Małgorzata Wasiucionek, skrzypce I
Oriana Masternak, skrzypce II
Elżbieta Mrożek-Loska, altówka
Beata Urbanek-Kalinowska, wiolonczela

Messages Quartet

Zamówienie: Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae"

Wstęp na koncert jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie!