Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało 25 maja br. wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Zamówienia kompozytorskie 2022. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Do odwołań zgłoszone zostały 143 wnioski. Środki finansowe przyznano 17 projektom na łączną kwotę 355 000,00 zł. 

Łącznie w programie Zamówienia kompozytorskie dofinansowanych zostanie 89 zadań.
Łączna kwota dofinansowań wynosi 2.772.723,00 zł.