Zgodnie z postulatami środowiska muzycznego do 4. edycji Regulaminu Zamówień kompozytorskich zostało wprowadzonych kilka zmian.
Najważniejsze z nich to:

1) dwa warianty upowszechnienia zamówionego dzieła w formie publikowania materiałów orkiestrowych w Internecie do wyboru
przez Wnioskodawcę w zależności od tego, czy kompozytor stworzy je samodzielnie czy dostarczy przez wydawcę lub inny uprawniony podmiot.
W pierwszym wariancie (A) zasady podziału dotacji pozostaną w niezmienionej formie. W drugim wariancie (B) wprowadzona została zmiana proporcji podziału dotacji z 60:40% (kompozytor-pozostałe koszty) na 50:50% oraz z 50:50% na 40:60% (utwory powyżej 45 wykonawców). W wariancie B wprowadzona została możliwość odpłatnego wypożyczania głosów od wydawców lub kompozytorów i uznana ona została za koszt kwalifikowany;

2) wprowadzenie do dofinansowania jednego lub dwóch kolejnych wykonań zamówionego utworu (opcjonalnie) pod warunkiem wykonania tej samej kompozycji przez tych samych wykonawców, ale w różnych miastach.
Liczymy tym samym na częstsze powtarzanie nowych utworów i tworzenie porozumień pomiędzy festiwalami i zespołami. Efektem zwiększenia liczby wykonań zamówionego utworu w ramach dofinansowania jest podniesienie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 152.000,00 zł (w przypadku zamówienia, prawykonania i dwukrotnego powtórzenia dzieła). Zwiększenie to obejmuje jedynie dodatkowe koszty związane z wykonaniami i nie wpływa na zwiększenie części kompozytorskiej.

Szczegółowe objaśnienia zmian 4. edycji Zamówień kompozytorskich znajdują się we „Wprowadzeniu do programu”.