Ryszard Lubieniecki
fot. Kazimierz Ździebło

Ryszard Lubieniecki

Suita pieśni miłosnych

nagranie dostępne do: bezterminowo